Hemligt när resekort stämplats

En person vände sig till Västtrafik och begärde uppgift om vilket klockslag hans resekort hade stämplats en viss dag. Västtrafik meddelade att uppgiften var sekretessbelagd eftersom kortet är opersonligt och därför kunde ha använts av en annan person den aktuella dagen. Sökanden överklagade sekretessbeslutet men fick avslag i kammarrätten.

Historik på resekort var hemlig

Kammarrätten konstaterade att en person inte hade rätt att få ta del av resehistoriken på sitt eget resekort från Västtrafik. Det här eftersom det rörde sig om ett opersonligt kort som även andra kunde använda. Det stod inte klart att uppgifterna kunde röjas utan att någon enskild led men av det, enligt kammarrätten.