Resehistorik för Jojo-kort hemlig

En man begärde hos Skånetrafiken att få ut resehistoriken för sitt Jojo-kort. Skånetrafiken nekade eftersom kortet inte är individuellt utan vem som helst kunde ha genomfört de resor som fanns registrerade i historiken. Om någon annan genomfört resor med kortet så kunde denna person lida men av ett utlämnande, resonerade Skånetrafiken. Mannen överklagade till kammarrätten men domstolen fastställde avslagsbeslutet och hänvisade bland annat till att den tillämpliga sekretessregeln har ett omvänt skaderekvisit.

KR_Goteborg_2299_15