Uppgifter om taxikunder var hemliga

Region Kronoberg nekade ett taxibolag att få ut vissa uppgifter om ett konkurrerande taxibolags resenärer. Regionen menade att det var hemligt mellan vilka orter resenärerna hade åk samt deras namn och adressuppgifter.

Taxibolaget överklagade till kammarrätten men domstolen delade regionens bedömning. Domstolen hänvisade till den regel som säger att sekretess gäller vid myndigheter som handhar “allmän samfärdsel” för uppgift om “enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten” om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.