Testamentstagare var inte anhörig

Två personer hade rätt att få ut hemtjänstens journal avseende deras avlidne farbror i en tvist kring ett testamente. Det slog kammarrätten fast i den här domen. Journalerna innehöll inte några uppgifter som var så känsliga att ett utlämnande skulle kränka den frid som tillkommer den avlidne, ansåg kammarrätten. Domstolen konstaterade att testamentstagaren inte tillhörde den krets av närstående till den avlidne som skyddas av sekretessen. Att journalerna kunde användas för att ifrågasätta testamentet, vilket kunde innebära obehag för testamentstagaren, kunde inte ses som ett sådant men som avses i sekretessregeln.

KR_Sundsvall_568_18

 

Uppgifter hemliga på grund av testamentstvist

En dotter ville ha ut dokumentation om sin avlidna mor från hemvården i Halmstads kommun men fick avslag. Dottern ville använda dokumentationen för att ifrågasätta moderns testamente. Hon gick vidare till kammarrätten men fick avslag även där. Eftersom de efterfrågade handlingarna skulle användas i en testamentstvist ansåg kammarrätten att det inte stod klart att de kunde lämnas ut utan att någon anhörig till modern led men av detta.

KR_Goteborg_1716_16