RÅ 1998 ref. 44

E-postloggar som visade in- och utgående mejl hos ett kommunalråd, kommundirektören och kanslichefen i Enköpings kommun var allmänna handlingar. Det slog Regeringsrätten fast i denna dom och hänvisade till att loggarna kunde jämställas med sådant diarium, register eller annan förteckning som förs löpande enligt TF 2:10 2 st 1 p. Det gällde även de delar av förteckningarna som avsåg mejl som inte var allmänna handlingar.

RA_1998_ref_44

JO 1968 s. 497

En tjänsteman på en kommun hade sitt anteckningsblock skrivit ned vilka personer som anmält intresse av att bli hyresgäster i ett bostadshus som kommunen planerade att bygga. JO konstaterade att anteckningarna innehöll sakuppgifter som låg till grund för beslutet i ärendet och att de därmed inte kunde betraktas som minnesanteckningar enligt nuvarande TF 2:12 1 st. Anteckningarna om inkomna anmälningar skulle istället ses som en sådan förteckning som förs löpande och som är en allmän handling så snart den har färdigställts för anteckning eller införing (nuvarande TF 2:10 2 st 1 p).

JO_1968_s_497