JO 1978/79 s. 224

En synpunktspromemoria hos ÖB var inte en minnesanteckning enligt TF 2:12 1 st eftersom den inte hörde till något ärende. Istället skulle handlingen bedömas enligt regeln i TF 2:10 2 st p 3 och anses allmän om den var färdigställd, vilket den inte ansågs vara i det här fallet.

JO 1978/79 s. 224