JO 1981/82 s. 282

En handling som stadsarkitektkontoret i Södertälje lämnat över till ett privat företag för mikrofilmning var fortfarande förvarad hos myndigheten i TF:s mening när en person vände sig till myndigheten för att begära ut denna. Stadsarkitektkontoret borde därför ha hämtat tillbaka handlingen från det privata företaget och skyndsamt låtit personen ta del av handlingen på plats hos myndigheten. Enligt JO fanns det inget som visade att detta skulle innebära så stora kostnader för myndigheten att det skulle vara ett “betydande hinder” för utlämnande på plats.

JO_1981_82_282

HR Göta Ö 2722-11

En journalist begärde att varje vecka få ta del av de redogörelser som kommit in från konkursförvaltare till Jönköpings tingsrätt gällande misstankar om brott vid konkurser. Tingsrätten avslog begäran med hänvisning till att det skulle innebära en orimlig arbetsbörda för domstolen att hantera begäran varje vecka. Hovrätten underkände avslagsgrunden och konstaterade att handlingarna skulle lämnas ut i den mån de inte var sekretessbelagda.

HR_Gota_O_2722_11

NJA 1985 s. 537

En man som hade varit misstänkt för bestickning begärde hos hovrätten att få ut kopior på förundersökningshandlingar som visade vem som hade angivit honom till polisen och vad denna person hade lämnat för uppgifter. Högsta domstolen tyckte att beskrivningen av de begärda handlingarna var så pass vag att hovrätten inte var skyldig att gå igenom varenda handling i målet för att se om någon passade in på beskrivningen. En viss översiktlig genomgång av handlingarna gjorde dock Högsta domstolen men utan att hitta de efterfrågade handlingarna.

NJA_1985_s_537

KR Gbg 2249-11

Melleruds kommun var inte skyldig att ta fram 10.000 löne- och anställningsbeslut som förvarades på olika förvaltningar åt en person som hade begärt att få ta del av handlingarna på plats. Kammarrätten ifrågasatte inte kommunens uppgift om att det skulle möta betydande hinder att tillhandahålla handlingarna.

KR_Gbg_2249_11