KR Sthlm 2465-11

Försvarsmakten nekade Aftonbladet att få ut uppgifter om namn och personnummer på de soldater som deltog i den patrull i Afghanistan där två svenska soldater dödades. Myndigheten menade att personerna kunde utsättas för våld eller annat allvarligt men om deras personuppgifter lämnades ut. I sitt överklagande anförde tidningen att den bara ville ha uppgifterna för att kunna ta kontakt med personerna och fråga om de ville låta sig intervjuas. Kammarrätten delade Försvarsmaktens bedömning och avslog överklagandet.

KR_Sthlm_2465_11