Ett överklagande ska alltid innehålla följande uppgifter:

1. Dina kontaktuppgifter.
2. Uppgift om vilken instans du vänder dig till med ditt överklagande.
3. Uppgift om vilket beslut som överklagas (myndighet, ärendenummer, datum för beslutet).
4. Yrkande.*
5. Grunder för yrkandet. *

Ett överklagande kan till exempel se ut så här.

* Du kan hoppa över punkterna 4 och 5 i din första överklagandeskrivelse och be om anstånd i ett par veckor eller månader för att sedan komplettera ditt överklagande med yrkande och grunder.

Obs! Myndighetens avslagsbeslut ska innehålla en överklagandehänvisning där det framgår var du ska ge in ditt överklagande och inom vilken tidsfrist. Där kan du också läsa vilken instans som prövar överklagandet. Överklagandet ska ges in till den myndighet som har fattat avslagsbeslutet och alltså inte till den instans som sedan prövar överklagandet.

9 reaktioner till “”

 1. Jag såg under JO 2194-10 sidan 3, att i bolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (kommunala bolag) skall vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter.

  Jag vill begära ut handlingar från Posten, som ju ägs av staten. Det gäller tabelldata över postnummer i sverige vilket tas fram av PostNord (se nedan). Betyder detta att dessa är allmän handling eftersom de är upprättade hos en myndighet (statligt bolag)?

  Denna text finns på postnord:
  PostNord bestämmer postnummer och postort på samtliga giltiga adresser bestämda av kommunen samt för de postala adresserna. Detta görs på uppdrag av Post- och Telestyrelsen.

  1. Hej, statliga bolag omfattas inte per automatik av offentlighetsprincipen som kommunala bolag gör. Däremot kan hela eller delar av deras verksamhet omfattas enligt regeln i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det framgår av bilagan till OSL vilka bolag och vilka delar av dessa som omfattas. Här hittar du OSL. Du kan söka på Posten i dokumentet så kommer du rätt. Enligt bilagan omfattas Postens verksamhet av offentlighetsprincipen i de delar som gäller medverkan vid val, folkomröstning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggningar av flyttanmälningar.

 2. Vi har ett ärende hos Socialnämnden om fastställande av faderskap. Denna socialnämnd är ovilliga att fastställa faderskap och de vill inte heller utge något beslut över huvud taget, utan tiden bara går och går (nu ca 3 månader). Jag har begärt att få ut alla handlingar i ärendet (Allmänna handlingar) eftersom jag (pappan) och mamman är part i målet. Jag får heller inget beslut om att avslå denna ansökan och jag har ringt till olika personer (inom kommunen) men utan resultat. Normalt behöver man ju ett beslut för att det skall finnas något att överklaga hos t.ex. Kammarrätten.

  Jag undrar därför hur jag skall kunna gå vidare och överklaga trots att det inte finns ngt beslut om att inte få ut handlingarna i vårt faderskapsärende?

   1. Hej och tack för svar.
    Jag har nu JO-anmält. Dock säger de på sin hemsida att endast ca 10 procent av anmälningarna leder till kritik plus att kritiken inte är bindande.
    Jag undrar:
    * Om JO inte tar ställning, hur skall jag då kunna hävda att få ut allmänna handlingar som jag har rätt att få, alternativt ett överklagbart beslut?
    * Om JO tar ställning och tjänstemannen på socialnämnden ändå nekar att följa JO (eftersom det inte är bindande), hur skall man då bete sig för att få ut de allmänna handlingarna?

    Om Tjänstemannen inte följer regeln att utge ett överklagbart beslut och inte lämnar ut några handlingar, kan jag då gå efter själva personen (på annat sätt än JO) hos soc som inte följer dels tryckfrihetsförordningen och dels Socialtjänstlagen (som också den anger att ett överklagbart beslut måste överlämnas)

 3. Hej,

  Om jag överklagar ett myndighetsbeslut till kammarrätten kan jag då vara anonym. Jag har fått en anmodan att inkomma med namn och personnummer.

  Måste jag det?

  1. Hej, Kammarrätten kan kräva att du uppger namn och kontaktuppgifter enligt den här domen. Men Högsta förvaltningsdomstolen var som du ser oenig så det är ingen enkel fråga.

   Mvh
   Per Hagström

 4. Hej!

  Om man överklagar ett avslag att ta del av en nedlagd förundersökning, och Polismyndigheten i sitt yttrande till Kammarrätten inte ens bemöter vissa (de bästa) av de argument man för fram: kan man — och är det i så fall lämpligt att — skicka in en ny inlaga, där man påpekar detta?

  1. Det beror på skulle jag säga. Om det krävs ett bemötande från polisen för att klargöra vissa sakförhållanden i ärendet, sakförhållanden som skulle vara till fördel för din ståndpunkt i målet, så tycker jag du ska uppmärksamma kammarrätten på dessa otydligheter. Annars kan det ju vara en fördel om polisen låter dina bästa argument stå oemotsagda. Det kan man ju tolka som att myndigheten inte har några bra motargument.

   Per

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.