Vem står bakom allmanhandling.se?


Ansvarig utgivare Per Hagström
(Fotograf: Lena Hammar)

Den här sajten lanserades i februari 2013 och är skapad av Per Hagström på uppdrag av föreningen Utgivarna. Per Hagström är jurist och journalist. Om du har synpunkter på eller frågor om innehållet på sajten så går det bra att mejla dessa till per@allmanhandling.se.

33 reaktioner till “Vem står bakom allmanhandling.se?”

 1. Hej!
  Undrar hur man ska tänka om man vill vara anonym och begära ut en allmän handling och myndigheten återkommer och meddelar att om jag önskar få handlingen så kommer jag behöva betala för det administrativa genom att de fakturerar mig? Och uppger jag då min fakturaadress röjs min anonymitet. Känns som att då fungerar inte anonymiteten.

  1. Om du söker på ordet kontant i sökrutan här på sajten så hittar du en del intressanta avgöranden i ämnet.

   Per

 2. Hej,
  Det mest märkliga har hänt: En myndighet har skickat helt fel överklagan om att ta del av allmän handling till Kammarrätten.
  1. Jag begär ut uppgifter.
  2. AF avvisar och ger mig beslut (’ej offentlig’).
  3. Jag överklagar och hänvisar till OSL (ej sekretess).
  4. AF gör en ny bedömning (ok då, ej sekretess) men bedömer att uppgifterna ej kan tas fram rutinbetonat.
  5. AF meddelar inte mig men skickar det första överklagandet till Kammarrätten.

  Det är ju inte längre relevant och mina argument rör inte den nya bedömningen. Vad ska jag göra?

 3. Är uppgifter om tidigare anställda som sagt upp sig hos en kommun offentliga handlingar som kan begäras ut?

 4. Mycket tack vare denna sidan och dina svar och era mycket behjälpliga hänvisningar till hur man utformar beställning av handlingar och enl vilka lagar, så fick jag till slut ut samtliga handlingar in Personalakt OCH HR akt!

  Stort tack! Trevlig sommar!

 5. Tack för en bra sida! Även som anställd arkivarie på statlig myndighet är denna sida bra att gå in på när man vill fräscha upp sina kunskaper.

 6. Hej!
  När en domstol lägger in en tjänsteanteckning i sitt datasystem i ett mål kan man såvitt jag vet få ut den även om målet inte är avslutat. Varför blir den inte allmän handling först när målet avslutas – alltså när ärendet slutbehandlats enligt 2:7 tf?

  1. Hej! Jag kan bara spekulera. Kan det hänga ihop med att handläggaren gör tjänsteanteckningen direkt i dagboksbladet i datasystemet? Ett dagboksblad är en allmän handling enligt TF 2:10 2 st 1 p. Om handläggaren däremot gör tjänsteanteckningen i en separat handling så borde den inte bli allmän förrän målet är avslutat (se Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 uppl, s. 84). I den situationen kan ändå någon som är part i målet ta del av tjänsteanteckningen eftersom partsinsynen ger rätt till insyn även i handlingar som inte är allmänna, t.ex. tjänsteanteckningar i pågående mål.
   Mvh
   Per

 7. Hej!

  Vi undrar om du har någon koll på rapportavvikelser inom sjukvården och om det är en offentlig handling? Vi har ett scenario framför oss där vi ska försöka få ut avvikelser från MAS med endast namn och när det här skedde. Vi vill veta vad vi ska säga om de hänvisar till att det är en arbetshandling.

  Tack på förhand
  Johanna

  1. Hej! Ni får nog ta reda på lite mer om hur avvikelserapporteringssystemet fungerar. Vilka kan läsa rapporterna till exempel? Är det bara personal på Mas eller även personal på andra sjukhus eller förvaltningar inom landstinget. I så fall kanske rapporterna kan ses som expedierade (se denna dom). Om även privata vårdgivare har tillgång till rapporterna så är de definitivt expedierade. Om rapporterna bara kan läsas internt så blir de kanske allmänna först när utredningen om den rapporterade avvikelsen är klar (läs mer här).

   Mvh
   Per

 8. Hej! Jag undrar om man kan diarieföra ingenting? Jag vet att man inte kan det men om kommunen har handlagt ett ärende som bygger på en anonym anmälan måste väl tjänsteanteckningar upprättas av den som tog emot samtalet? Det ska ju inte spela någon roll om det kommer via sms, röstmeddelande eller telefonsamtal direkt?! Jag har för mig att tjänsteanteckningar alltid måste upprättas. Men det finns alltså inte. Anmälan var också av sådan art att det ansåg av vikt för ett pågående ärende. I detta fallet är det tydligen en muntlig överrapportering från en specifik handläggare?! Dessutom har handläggaren en personlig kännedom om personerna anmälan gäller. Handläggaren har alltså egen vinning i att framföra en anmälan. Det är endast denna avdelning som vet om att det finns ett pågående ärende.

 9. Jag har begärt ut e-postkorrespondens mellan olika tjänstemän på Trafikverket i ett projekt. Tjänstemannen anser nu att bilagorna i en fråga är arbetsmaterial samt att all e-postkorrespondens inte är allmän handling.

  Vad jag förstått ska allt material som är i e-postform räknas som allmän handling om den inte är sekretessbelagd? Eller har jag fel? Det har väl ingen betydelse att handläggaren anser det vara arbetsmaterial? För det finns det ingenting som heter, eller?

  1. Nej, e-postmeddelanden hos myndigheter är inte alltid allmänna handlingar. Reglerna om när en handling blir allmän är i stort sett de samma oavsett handlingstyp. Här kan du läsa mer om dessa regler.

   En dom som handlar specifikt om myndighetsintern e-post hittar du här.

 10. Hej!
  Våren 2013 drabbades jag av ett beslut inom vården. Beslutet kan i korthet beskrivas att man beslöt att utesluta en grupp människor ifrån vården. Nu har jag börjar rota i saken igen. Kan liksom inte släppa saken utan vill ta reda på VEM och VARFÖR beslutet fattades. Har varit i kontakt med diariet för landstinget och där finns inte en rad nedskriven om detta beslut ?? Kvinnan på diariet som hjälpte mig var också högst ” förvånad” och hade letat igenom dokumentation flera år tillbaks i tiden utan att finna något. Jag känner mig så arg o besviken att detta beslut som gjorde mitt liv surt inte ens finns nedtecknat ??!
  Strider inte det mot offentlighetsprincipen ??
  Hur går jag vidare för att finna svar ? Kan man på något sätt anmäla detta ? Var o hur i så fall ?

  1. Hej! Rätten att ta del av allmänna handlingar skulle vara värdelös om inte myndigheterna dokumenterade viktiga ställningstaganden så i den meningen strider det du beskriver mot offentlighetsprincipen. Det finns regler i förvaltningslagen om dokumentationsskyldighet i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Men det är kanske någon typ av policybeslut som du söker hos landstinget och som inte är direkt riktat mot någon enskild. Det följer nog av allmän förvaltningshyfs att även sådana ska dokumenteras. Har du fått ett beslut som bygger på detta bakomliggande beslut så borde det ju finnas en hänvisning till det i ditt beslut. Är det någon på landstinget som har påstått att det finns ett beslut om att en viss grupp ska utestängas från vård? Då måste väl den personen kunna ge närmare upplysningar. Misstänkta brott mot dokumentationsskyldigheten kan anmälas till JO.

   Per

   1. Min egen teori är att landstinget försökt mörka detta. Den patientgrupp jag tillhör skäms och vill inte väcka uppmärksamhet så de har väl hoppats på att det ska falla i glömska. Nu är jag tyvärr inte typen som skäms utan ställde några politiker mot väggen i denna fråga. Och de hade ingen aning om att det förhöll sig på detta sätt. En av dem var insatt i just detta område och tyckte att det var högst märkligt att det kunnat passera. Jag har under dagen även hittat en jo anmälan på just denna avdelning sen 2009 rörande en annan patientgrupp som de viljat utestänga från vård !!
    Jag hänger inte riktigt med på vad exakt som menas med policybeslut? Måste man inte publicera dessa ? Kan de alltså lugnt luta sig tillbaks o kalla det policybeslut ?
    Tack för ditt svar förresten ! 🙂

    1. Jag menar bara att de fattade beslut om en policy att neka en viss grupp vård och att de sedan lutade sig emot den policyn när de senare nekade enskilda personer i den gruppen vård. Det var min tolkning utifrån din beskrivning. Om det finns ett sådant policybeslut så borde det vara dokumentera tycker jag.
     Mvh
     Per

 11. Hej!

  FGJ:s mallar om ”begäran om utlämnande av allmän handling” tycks i ha försvunnit i samband med uppdateringen av deras hemsida. Tror att att fint tillägg på denna hemsida skulle vara en mall, med hänvisande paragrafer, för att begära ut allmän handling. (Förtydliga mellan allmän och offentlig) Vad tror du, skulle en sådan kunna skapas och läggas till på hemsidan?

  Tack för bra sida!

  /Viktor

 12. hej
  min son går på ett gymnasium som i mina ögon har undermåliga lärare (transportgymnasium). Känns som om det inte finns några pedagoger och ingen fast riktning i undervisningen.
  Kan man begära ut information om ”lärarnas” kompetens/utbildning?

  tack på förhand
  Jonas

  1. Hej, om det är ett kommunalt gymnasium så gäller offentlighetsprincipen och du kan begära ut all dokumentation som gymnasiet har om sin personal. Uppgifter om kompetens/utbildning är knappast känslig och troligtvis inte sekretessbelagd. Om det är ett privat gymnasium så kan du inte begära ut uppgifter från gymnasiet med stöd av offentlighetsprincipen. En sak du kan kolla är om personalen är legitimerad. Den uppgiften finns hos Skolverket. Men det är inte alla lärare som har hunnit bli legitimerade ännu även om de har tillräckliga kvalifikationer. Det kan vara så att de inte har ansökt eller så är deras ansökningar under handläggning. Sen finns det personalstatistik i Skolverkets statistikdatabas Siris som visar andelen högskoleutbildade lärare m.m på enskilda skolor. Kolla här http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

 13. Hej!
  Jag skulle vilja ha tag i en JO-anmälan från 90-talet. Jag har bara namn och personnummer på personen som gjorde anmälan. Han är numera avliden. Är detta möjligt att få ut?

  1. Hej, jag vet inte hur länge JO är skyldig att spara JO-anmälningar men om anmälningen finns kvar så borde namn och personnummer räcka för att få ut den. Här kan du läsa om hur preciserad en begäran om handlingar måste vara: https://www.allmanhandling.se/?p=410.

   Mvh
   Per

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.